Hjelp meg og hjelpe!!
Som min “SPONSOR” vil du få en viktig posisjon i mitt samfunns engasjement og virksomhet. SAMMEN kan vi gjøre den STORE FORSKJELLEN for mange tusen mennesker, og skape mestring, motivasjon og handlingskraft i ALLE NORDMENN.
Min kompetanse er meget bred som du vet, og jeg har utviklet talent og skapt selvgående team og bedrifts organisajsoner gjennom et helt yrkesaktivt liv.
Sivert Emil Skaarhaug